REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “FIRE SECURITY ACADEMY” 1 Septembrie 2014- 31 Iulie 2015

Art. 1. ORGANIZATORUL

(1) Organizatorul Campaniei “FIRE SECURITY ACADEMY” este FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, strada Siriului, nr. 20, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8411/03.07. cod fiscal RO 31962030, contul bancar nr. RO33BTRLRONCRT0219583201, deschis la banca Transilvania reprezentată prin Dl. Dan Penghis, Administrator, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”

(2) Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania “ FIRE SECURITY ACADEMY” organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 1 Septembrie 2014 - 31 Iulie 2015.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.

(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie acceptate in maxim 15 zile lucratoare de la data contactarii telefonice a castigatorului si a informarii cu privire la premiul acordat. In cazul neacceptarii premiilor, in conditiile prezentului regulament, acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator, si nici nu vor mai putea fi revendicate ulterior.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, persoane juridice sau PFA (persoane fizice autorizate) care sunt autorizate pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii promotiei. (denumite in continuare „Participanti” si / sau „Proiectanti”). Pot participa la aceasta campanie promotionala Proiectantii care se inscriu prin aplicatia online www.academia-securiton.ro.

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiei organizatoare S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., precum si angajatii grupului de firme din care face parte aceasta si nici membrii familiilor acestora, si anume: copii, parinti, frati/surori, sot/sotie.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze. (4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1) Campania “ FIRE SECURITY ACADEMY” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

(2) Regulamentul Campaniei “FIRE SECURITY ACADEMY” este publicat pe perioada de desfasurare, pe site-ul www.academia-securiton.ro.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei. Completarea si/sau modificarea se vor realiza sub forma unui Act aditional la Regulament, urmand a fi aduse la cunostinta publicului si vor fi publicate pe site-ul campaniei www.academia-securiton.ro la sectiunea REGULAMENT, si sau Act aditional Regulament.

Art. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania “ FIRE SECURITY ACADEMY” se desfasoara in perioada 1 Septembrie 2014 (ora 00:00)- 31 Iulie 2015 (ora 23:59). Perioada de desfasurare a campaniei este denumita, in scop promotional, An Academic Fire Security Academy!

(2) Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa finalizeze, sa proiecteze sisteme si instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu utilizand documentatia pusa la dispozitie de FIRE SECURITY SYSTEMS, mentionand caracteristicile tehnice ale sistemelor marca SECURITON si recomandand in proiectele realizate marca SECURITON. Dupa finalizarea unui proiect, Participantul in campanie trebuie sa inregistreze proiectul folosind formularul de inregistrare proiecte in promotie www.academia-securiton.ro/Inregistrare_BURSA_SECURITON si sa ataseze documentele relevante si demonstrative pentru finalizarea formularului online si pentru a demonstra indeplinirea cerintelor prezentului regulament. Inregistrarea in promotie trebuie sa se faca in perioada desfasurarii campaniei.

(3) Un Proiect poate fi inscris in promotie O SINGURA DATA.

(4) Pentru fiecare formular inregistrat Participantul trebuie sa completeze urmatoarele informatii:

i. Informatii de identificare si creare cont de acces: Nume, Prenume, Companie, Adresa, Judet, Localitate, Mobil, Email, Telefon companie, Mail companie.

ii. Informatii de identificare si detaliere proiect: denumire proiect, nume beneficiar, perioada de implementare, modul de detectie, numarul de adrese proiectate, numarul de unitati aspiratie proiectate, tipul de centrala marca SECURITON proiectata, nume proiectant, companie, strada, judetul, oras, numar de telefon, e-mail

iii. Numai in cazul in care se acorda Premiul 1 – Bursa Securiton in bani – se va solicita in scopul livrari premiului contul IBAN si banca Castigatorului.

(5) Pe perioada campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

Premiul 1 : BURSA SECURITON - Premiu in bani

Bursa Securiton in bani se acorda pentru fiecare proiect in care sunt cuprinse echipamentele cu specificatia tehnica SECURITON, aprobate si acceptate de Beneficiar (inregistrate in aplicatia online www.academia-securiton.ro) si pentru care se face dovada specificatiei SECURITON conform Manualului de proiectare SECURITON si a mentiunii producatorului preferat (SECURITON) precum si dovada acceptarii proiectului de catre BENEFICIAR. Valoare premiului se calculeaza in functie de complexitatea proiectului dupa cum urmeaza:

Pentru proiectarea sistemelor de detectie punctiforma:

Nr. Adrese proiectate: Suma acordata
1-50 adrese 0
51-100 adrese 50 EURO
101-300 adrese 100 EURO
301-500 adrese 150 EURO
501-1000 adrese 200 EURO
1001-1500 adrese 250 EURO
peste 1501 adrese 300 EURO

Pentru proiectarea sistemelor de detectie prin aspiratie , BURSA Securiton se acorda in functie de numarul de unitati de aspiratie proiectate astfel:

Nr. unitati aspiratie Suma acordata
1-5 unitati aspiratie 25 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)
6-10 unitati aspiratie 20 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)
11-50 unitati aspiratie 17 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)
peste 51 unitati aspiratie 15 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)

Ex.

Un proiect cu 4 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 100 EURO.

Un proiect cu 8 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 160 EURO.

Un proiect cu 20 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 340 EURO.

Un proiect cu 60 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 900 EURO.


La acordare bursei, suma corespunzatoare premiului va fi virat de catre Organizator (Fire Security Systems) in contul IBAN al castigatorului in termen de 15 zile de la confirmarea premiului.

Premiul 2 : PREMIU DE LOIALITATE

PREMIUL Securiton pentru LOIALITATE se va acorda participantului in Campania FIRE SECURITY ACADEMY, care a inscris cele mai multe proiecte create cu specificatie SECURITON in decursul unui AN ACADEMIC SECURITON, respective pe perioada de desfasurare a prezentei campanii, cu conditia ca proiectele sa fi fost instalate, iar numarul de proiecte sa nu fie mai mic de 3 (sa fi inscris minim 3 proiecte instalate) iar daca sunt mai multi proiectanti cu acelasi numar de proiecte instalate se va face departajarea lor dupa valoarea TOTALA a echipamentelor instalate, cumulata pentru toate proiectele).

Premiul 2 : PREMIU DE LOIALITATE

PREMIU DE LOIALITATE consta intr-o excursie pentru 2 persoane la Bern (Elvetia) (City Break - 3 nopti: Joi, Vineri, Sambata). OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la Fabrica Hekatron GmbH, Sulzburg Germany in ziua de Vineri; transfer cu trenul Bern – Sulzburg, Germany si retur, 3h:30min, COST pentru 2 persoane ~120 EUR sau, tot OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la biroul SECURITON din Bern in ziua de Vineri. Premiul costa in: transport cu avionul clasa economy Bucuresti – Bern si retur pentru 2 persoane (~650 EUR), cazare 3 nopti la hotel de 3* in Basel (~350 EUR), cu mic dejun inclus pentru 2 persoane.

Premiul 3: Premiul de Performanta

PREMIUL pentru PERFORMANTA se va acorda participantului in Campania FIRE SECURITY ACADEMY, care a inscris cel mai MARE proiect, creat cu specificatie SECURITON, in decursul unui AN ACADEMIC SECURITON, respective pe perioada de desfasurare a prezentei campanii promotionale, cu conditia ca proiectul sa fi fost instalat in cursul ANului ACADEMIC SECURITON iar valoarea instalata sa nu fie mai mica de 50.000 EUR facturata de catre Fire Security Systems pe proiect, sub forma de echipamente si accesorii marca Securiton (nu se acorda pentru proiecte instalate in valoare mai mica de 50.000 EUR - valoarea echipamentelor SECURITON instalate si facturate de Fire Security Systems).

Proiectantul va face dovada faptului ca proiectul / proiectele au fost specificate SECURITON (conform Manualului de proiectare SECURITON), au fost aprobate si acceptate de Beneficiar (inregistrate in aplicatia online www.academia-securiton.ro) si pentru care Fire Security Systems va verifica INSTALAREA si valoarea echipamentelor si accesoriilor marca SECURITON instalate si facturate in cursul perioadei campaniei. (Un an academic SECURITON)

DESCRIEREA PREMIULUI

O excursie pentru 2 persoane la Bern (Elvetia) (City Break - 3 nopti: Joi, Vineri, Sambata). OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la Fabrica Hekatron GmbH, Sulzburg Germany in ziua de Vineri; transfer cu trenul Bern – Sulzburg, Germany si retur, 3h:30min, COST pentru 2 persoane ~120 EUR sau, tot OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la biroul SECURITON din Bern in ziua de Vineri. Premiul costa in: transport cu avionul clasa economy Bucuresti – Bern si retur pentru 2 persoane (~650 EUR), cazare 3 nopti la hotel de 3* in Basel (~350 EUR), cu mic dejun inclus pentru 2 persoane.

(5) Evaluarea proiectelor si acordarea premiilor se va face de catre o comisie formata din: CEO Fire Security Systems, Sales Manager Fire Security Systems, Inginer tehnic si proiectant reprezentant al Fire Security Systems. Pentru fiecare premiu se va completa un proces verbal de acordare a premiului semnat de toti membrii comisiei.

(6) Castigatorii desemnati vor fi contactati in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data procesului verbal, pe o perioada de 3 zile lucratoare, in fiecare zi, pe numarul/numerele de telefon furnizat in formularul de inscriere in concurs. In cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon in niciuna din cele 3 zile, se va incerca contactarea acestuia prin e-mail in decurs de 10 zile lucratoare, in fiecare zi fiind trimis un e-mail de informare.

(7) Castigatorul desemnat va trebui sa trimita, la cererea telefonica a Organizatorului pe fax sau pe e-mail sau prin posta clasica, copie dupa documentele justificative sau alte documente necesare clarificarii comisiei.

(8) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea necuvenita a premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(9) Ulterior validarii, organizatorul va publica pe site-ul www.academia-securiton.ro, conform obligatiilor legale, lista castigatorilor, continand numele si prenumele, localitatea si premiul castigat.

Art. 6. PREMIILE

(1) Premiile oferite in cadrul acestei campanii sunt dupa cum urmeaza:

Premiul 1 : BURSA SECURITON - Premiu in bani

Bursa Securiton in bani se acorda pentru proiectele specificate SECURITON, aprobate si acceptate de Beneficiar (inregistrate in aplicatia online www.academia-securiton.ro) si pentru care se face dovada specificatiei SECURITON conform Manualului de proiectare SECURITON si a mentiunii producatorului preferat (SECURITON) precum si dovada acceptarii proiectului de catre BENEFICIAR.

Sumele acordate (in RON, la cursul EUR / RON afisat de BNR in ziua platii premiului) se calculeaza in functie de dimensiunea proiectului astfel:

Pentru proiectarea sistemelor de detectie punctiforma:

Nr. Adrese proiectate: Suma acordata
1-50 adrese 0
51-100 adrese 50 EURO
101-300 adrese 100 EURO
301-500 adrese 150 EURO
501-1000 adrese 200 EURO
1001-1500 adrese 250 EURO
peste 1501 adrese 300 EURO

Pentru proiectarea sistemelor de detectie prin aspiratie, premiul se acorda in functie de numarul de unitati de aspiratie proiectate si se calculeaza astfel:

Nr. unitati aspiratie Suma acordata
1-5 unitati aspiratie 25 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)
6-10 unitati aspiratie 20 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)
11-50 unitati aspiratie 17 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)
peste 51 unitati aspiratie 15 EURO per buc. (inmultit cu numarul de unitati de aspiratie)

Ex.

Un proiect cu 4 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 100 EURO.

Un proiect cu 8 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 160 EURO.

Un proiect cu 20 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 340 EURO.

Un proiect cu 60 unitati aspiratie va fi recompensat cu un premiu sub forma de BURSA Securiton in valoare de 900 EURO.

La acordare bursei, suma corespunzatoare premiului va fi virat de catre Organizator (Fire Security Systems) in contul IBAN al castigatorului in termen de 15 zile de la confirmarea premiului. La suma mentionata mai sus se vor adauga taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare.

Premiul 2 : PREMIU DE LOIALITATE

PREMIUL pentru LOIALITATE se va acorda participantului in Campania FIRE SECURITY ACADEMY, care a inscris cele mai multe proiecte create cu specificatie SECURITON in decursul unui AN ACADEMIC SECURITON, cu conditia ca:

- proiectele sa fi fost instalate

- SA FIE in total minim. 3 proiecte (proiectate si instalate conform Art. 5 din regulament)

- iar daca sunt mai multi proiectanti cu acelasi numar de proiecte instalate se va face departajarea lor dupa valoarea TOTALA a echipamentelor si accesoriilor SECURITON instalate si facturate, cumulata pentru toate proiectele.

PREMIU DE LOIALITATE consta in:

O excursie pentru 2 persoane la Bern (Elvetia) (City Break - 3 nopti: Joi, Vineri, Sambata). OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la Fabrica Hekatron GmbH, Sulzburg Germany in ziua de Vineri; transfer cu trenul Bern – Sulzburg, Germany si retur, 3h:30min, COST pentru 2 persoane ~120 EUR sau, tot OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la biroul SECURITON din Bern in ziua de Vineri. Valoarea premiului este de 1120 EUR (calculati si platiti in RON la cursul BNR EUR / RON +2% din ziua platii). Premiul costa in: transport cu avionul clasa economy Bucuresti – Bern si retur pentru 2 persoane (~650 EUR), cazare 3 nopti la hotel de 3* in Basel (~350 EUR), cu mic dejun inclus pentru 2 persoane. Premiul va fi revendicat pana in data de 31 August 2015, acest lucru insemnand confirmarea perioadei fixe in care castigatorului va pleca in excursie. Perioada excursiei poate fi oricand in luna August 2015.

Premiul 3: Premiul de Performanta

PREMIUL Securiton pentru PERFORMANTA se va acorda participantului in Campania FIRE SECURITY ACADEMY, care a inscris cel mai MARE proiect creat cu specificatie SECURITON in decursul unui AN ACADEMIC SECURITON, cu conditia ca proiectul sa fi fost instalat in cursul ANului ACADEMIC SECURITON (nu se acorda pentru proiecte instalate in valoare mai mica de 50.000 EUR - valoarea echipamentelor SECURITON instalate). Conditiile de acordare sunt descrise la Art. 5 din regulament

Proiectantul va face dovada faptului ca proiectul / proiectele au fost specificate SECURITON (conform Manualului de proiectare SECURITON), au fost aprobate si acceptate de Beneficiar (inregistrate in aplicatia online www.academia-securiton.ro) si pentru care Fire Security Systems va verifica INSTALAREA, facturarea si valoarea echipamentelor si accesoriilor SECURITON instalate in cursul perioadei campaniei (Un an academic SECURITON).

PREMIUL Securiton pentru PERFORMANTA consta in:

O excursie pentru 2 persoane la Bern (Elvetia) (City Break - 3 nopti: Joi, Vineri, Sambata). OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la Fabrica Hekatron GmbH, Sulzburg Germany in ziua de Vineri; transfer cu trenul Bern – Sulzburg, Germany si retur, 3h:30min, COST pentru 2 persoane ~120 EUR sau, tot OPTIONAL castigatorul poate beneficia de o vizita la biroul SECURITON din Bern in ziua de Vineri. Valoarea premiului este de 1120 EUR (calculati si platiti in RON la cursul BNR EUR / RON +2% din ziua platii). Premiul costa in: transport cu avionul clasa economy Bucuresti – Bern si retur pentru 2 persoane (~650 EUR), cazare 3 nopti la hotel de 3* in Basel (~350 EUR), cu mic dejun inclus pentru 2 persoane. Premiul va fi revendicat pana in data de 31 August 2015, acest lucru insemnand confirmarea perioadei fixe in care castigatorului va pleca in excursie. Perioada excursiei poate fi oricand in luna August 2015.

(2) Valoarea totala neta a premiilor oferite este calculata in functie de numarul de proiecte inregistrate in campanie pe toata perioada de desfasurare a acesteia. Valoarea in EUR fara TVA, sa va calcula echivalenta in lei la cursul RON / EUR afisat de BNR in ziua platii. La suma mentionata mai sus se vor adauga taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare.

(3) Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica modalitatea de intrare in posesia premiului si pentru a li se va solicita acceptarea premiului.

(4) Premiul va fi acceptat de catre castigator in maximum 15 zile lucratoare de la data contactarii prin semnarea procesului verbal de acceptare.

(5) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a schimba parametrii premiulor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul va apela la rezerve. In cazul in care nici rezervele nu sunt in capacitatea de a primi premiile atunci organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

(1) Premiile peste 600 lei sunt impozitate cu impozit pe venituri din premii, iar impozitul datorat de castigatori va fi calculat, suportat, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., conform legislatiei aplicabile in vigoare.

(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care S.C. FIRE SECURITY SYSTEMSS.R.L. este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003, cu modificarile ulterioare, privind Codul Fiscal. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului vor fi suportate de catre castigator.

Art. 8 INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 8 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 4.

Art. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a lua orice masura legala pe care o considera necesara, inclusiv dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 10. RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati la numarul de telefon oferit in formularul online

- incorectitudinea datelor inregistrate de participanti in formularul online;

- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie;

- imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de el;

- eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

(3) Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului (la data si in parametrii specificati).

(4) Nu este posibila modificarea parametrilor premiilor saptamanale sau a premiului excursie, de catre castigator. Orice alte cheltuieli generate de excursie (inclusiv asigurarile de sanatate, etc), de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura exceptand cheltuielile definite in descrierea premiilor intra in grija exclusiva a castigatorului.

(5) De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale probleme care pot apare in legatura cu premiul excursie, cum ar fi ca exemplu dar fara sa se limita la:

- Avionul sau orice alt mijloc de transport ales nu pleaca la data si ora specificate sau este anulat;

- autoritatile nu permit iesirea din tara/intrarea in alt stat a castigatorului;

- castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata

- in eventualitatea in care sunt provocate daune de catre castigator la hotel, mijloace de transport etc., acestea vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nici o raspundere.

(6) In cazul in care exista sau apare pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

Art.11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Participantii au dreptul de a refuza prelucrarea ulterioara a datelor sale in scopul mentionat in acest articol, drept ce va putea fi exercitat prin transmiterea unei cereri catre S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., la adresa mentionata mai sus, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor comunica datele personale.

(2) Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

(2.1) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;

(2.2) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., la adresa mentionata mai sus, in care se vor comunica datele personale

(2.3) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.

(2.4) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L., intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara.

(2.5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(2.6) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

(3) S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L. a notificat catre ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal in scopuri de „reclama, marketing si publicitate”.

Art.12. DIVERSE

(1) Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei campanii, numele si valoarea premiului castigat, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice natura, fata de acesta.

(2) Organizatorul este obligat a face public numele castigatorului si castigul acordat.

(3) Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.academia-securiton.ro.

(4)Prezentul Regulament a fost autentificat in 4 exemplare, un original si 3 duplicate, din care 2 duplicate s-au eliberat partii, astazi 01.09.2014 la Biroul Notarului Public Mircia Elena, sub numarul 1370.

S.C. FIRE SECURITY SYSTEMS S.R.L. , prin imputernicit.